SERVICEAFTALER

DET RETTE IT-SIKKERHEDSARBEJDE UDFØRES MÅNED EFTER MÅNED 

STANDARD

Pakken er typisk til firmaet der selv ønsker at udføre de praktiske opgaver. Men som ønsker hjælp til strukturen, kravene og dokumenterne for at opfylde it-sikkerhedskravene

STANDARD+

Pakken er typisk til firmaet der helst ikke vil involveres i de kvartalsvise it-sikkerhedsopgaver der følger med livscyklussen. ITSG udfører årshjulet baseret på en risikovurdering

TILPASSET

For firmaet med individuelle behov tilpasses en løsning. Eksempelvis en STANDARD pakke + ½ årlig audit. Kombinér frit mellem ITSG services og få en tilpasset pris og service

FOKUS

Det rette fokus på jeres it-sikkerhed!

Vi rådgiver løbende, og hjælper de nødvendige steder, så I kan koncentrere jer om kerneforretningen

TRYGHED

I skal ikke være i tvivl om, hvad der skal gøres for at opfylde kravene til god it-sikkerhed eller, hvordan det gøres
Vi sørger for det!

OVERBLIK

Et godt overblik er fundamentet for at kunne lykkes! For hver periode giver vi et prioriteret overblik over anbefalede indsatsområder.
Overblik giver ro i maven!

FORSKELLEN I PAKKERNE

En serviceaftale er den oplagte mulighed for mindre virksomheder til at hærde it-forsvaret på en nem og effektiv måde. Med ITSikkerhedsGruppen som rådgiver får I en yderst erfaren partner, der samtidigt forstår de prioriteter som mindre virksomheder ofte er nødt til at vælge. Kontakt os endelig, hvis I har brug for hjælp!

Både STANDARD- og STANDARD+ pakken følger vores anbefalinger baseret på et årshjul kombineret med best practice. Pakkerne er fleksible og kan blive justeret i forhold til, hvad der er mest nyttigt for jeres firma. Disse pakker er målrettet til små- og mellemstore virksomheder.

Den tilpassede pakke er 100% tilpasset jeres ønske. Det kan f.kes. være, at I ønsker at efterleve kravene i EU-persondataforordningen eller ISO27001. Eller måske ønsker I et ½ årligt sundhedstjek kombineret med it-kurser hvert kvartal. Der er utallige kombinationer! Vigtigst er det, at pakken skal give mening for jer!

standard

I har selv personale til at udføre de prioriterede nødvendige opgaver som ITSikkerhedsGruppen anbefaler. ITSikkerhedsGruppen assisterer og hjælper jer grundigt igennem perioderne

 

standard+

STANDARD+ pakken er ens med STANDARD pakken pånær, at her er det ITSikkerhedsGruppen der både prioriterer og udfører de nødvendige opgaver for jer

Tilpasset

Den tilpassede pakke er 100% individuel. Det kan være I har STANDARD pakken, men ønsker at ITSikkerhedsGruppen udfører enkelte dele. Eller det kan være I blot ønsker ½ årlige reviews af it-sikkerheden

 

1 PERIODE = 3 MÅNEDER

Hver periode bliver individuelt tilpasset jeres behov

INGEN BINDING

EFTER 1 PERIODE AFSLUTTES serviceaftalen AUTOMATISK

EKSEMPEL - STANDARD

Nedenfor ses et eksempel på 1. periode for en STANDARD serviceaftale for en ny kunde

I den første periode analyserer vi det nuværende it-sikkerhedsniveau gennem f.eks. interviews, et sundhedscheck eller workshops. Herefter lægger vi en risikobaseret plan for aktiviteterne i perioden, som er tilpasset jeres behov. Det er vigtigt at aktiviteterne er realistiske og giver jer et reelt løft i it-sikkerheden, -overblikket, -kontrollen og -styringen. Det kan f.eks. være at vi indleder med en workshop eller minikursus, hvor vi uddanner medarbejdere i it-sikkerhed, awareness-træning eller lignende. Andre aktiviteter i perioden kan være udarbejdelse af en it-politik, klassificering af data mv.

Aktiviteterne planlægges efter det der giver bedst mening for jer i situationen. Således er der ikke en one-size-fits-all løsning. Vi udarbejder individuelle aktiviteter som er tilpasset det nuværende it-sikkerhedsniveau, modenheden og behovet. 

Vi sørger for rådgivning og de rette skabeloner, så de kan udføres i perioden. Review er også en del af vores opgave.

Med en STANDARD serviceaftale udfører I aktiviteterne som vi anbefaler og vejleder i. 

Med et STANDARD+ serviceaftale står ITSG også for udførelsen.

FØLG OS

Følg os på facebook og LinkedIn

LIKE OS PÅ SOCIALE MEDIER