Vælg et abonnement

Hvilket abonnement passer til jeres situation? 
Læs mere om forskellene her på siden

STANDARD

Pakken er typisk til firmaet der selv ønsker at udføre de praktiske opgaver. Men som ønsker hjælp til strukturen, kravene og dokumenterne for at opfylde it-sikkerhedskravene

STANDARD+

Pakken er typisk til firmaet der helst ikke vil involveres i de kvartalsvise it-sikkerhedsopgaver der følger med livscyklussen. ITSG udfører årshjulet baseret på en risikovurdering

TILPASSET

For firmaet med individuelle behov tilpasses en løsning. Eksempelvis en STANDARD pakke + ½ årlig audit. Kombinér frit mellem ITSG services og få en tilpasset pris og service

FORSKELLEN I PAKKERNE

Både STANDARD- og STANDARD+ pakken følger vores anbefalinger baseret på et årshjul kombineret med best practice. Pakkerne er fleksible og kan blive justeret i forhold til, hvad der er mest nyttigt for jeres firma. Disse pakker er målrettet til små- og mellemstore virksomheder.

Den tilpassede pakke er 100% tilpasset jeres ønske. Det kan f.kes. være, at I ønsker at efterleve kravene i EU-persondataforordningen eller ISO27001. Eller måske ønsker I et ½ årligt sundhedstjek kombineret med it-kurser hvert kvartal. Der er utallige kombinationer! Vigtigst er det, at pakken skal give mening for jer!

standard

I har selv personale til at udføre de prioriterede nødvendige opgaver som ITSikkerhedsGruppen anbefaler. ITSikkerhedsGruppen assisterer og hjælper jer grundigt igennem perioderne

 

standard+

STANDARD+ pakken er ens med STANDARD pakken pånær, at her er det ITSikkerhedsGruppen der både prioriterer de nødvendige opgaver og udfører dem for jer

Tilpasset

Den tilpassede pakke er 100% individuel. Det kan være I har STANDARD pakken, men ønsker at ITSikkerhedsGruppen udfører enkelte dele. Eller det kan være I blot ønsker ½ årlige reviews af it-sikkerheden

 

1 PERIODE = 3 MÅNEDER

Hver periode bliver individuelt tilpasset jeres behov

EKSEMPEL - STANDARD

1. PERIODE

 • Workshop
 • Startpakke
 • Vejledning til perioden
 • Interviews
 • Dokumentskabeloner
 • Sundhedstjek
 • Review & rådgivning

2. PERIODE

 • Workshop
 • Minikursus
 • Vejledning til perioden
 • It-håndbog (udkast)
 • Dokumentskabeloner
 • Review & rådgivning

3. PERIODE

 • Workshop
 • Minikursus
 • Vejledning til perioden
 • Dokumentskabeloner
 • Review & Rådgivning

4. PERIODE

 • Workshop
 • Vejledning til perioden
 • Minikursus
 • Dokumentskabeloner
 • Review & Rådgivning

Her er et UDPLUK AF DOKUMENTER der kan indgå i en periode

PERIODERNES FOKUS

1. Periode

Den første periode handler primært om at planlægge og få fundamentet på plads. F.eks. system- og dataklassifikation, ledelsesforankring, forståelse for arbejds-metoden og ikke mindst risikovurderinger. 

2. Periode

I denne periode udføres aktiviteter der fjerner/minimerer risici ift risikovurderingen.

Her kan arbejdes med awareness, beredskabsplaner og lignende der skal sikre firmaets data i tilfælde af nedbrud.

3. Periode

Der foregår kontrol af 2. periodes aktiviteter. Har de virket tilstrækkeligt og er risici fjernet helt/delvis. 

Handlingsplan for hvordan resterende risici skal elimineres.

 

4. Periode

I årshjulets sidste fase fokuseres der typisk på implementeringen af de ændringer der er foretaget i større skala. Der kan foretages mindre justeringer, informere omkring ændringstiltag og det verificeres at ændringerne også afspejles i dokumentationen m.v.

Fleksibel

Aktiviteterne kan variere afhængig af, hvad ITSikkerhedsGruppen finder mest gavnligt for jer

Kvalitetskontrol

Udfyldte dokumenter kan sendes til ITSikkerhedsGruppen, som udfører kvalitetskontrol

Binding

1 periode = 3 måneder

STANDARD
kr 9.500 pr. måned

STANDARD+
kr 29.500 pr. måned

TILPASSET
fra kr 995 pr. måned