Vælg et abonnement

ET ABONNEMENT SIKRER, AT DET RETTE IT-SIKKERHEDSARBEJDE UDFØRES MÅNED EFTER MÅNED 

STANDARD

Pakken er typisk til firmaet der selv ønsker at udføre de praktiske opgaver. Men som ønsker hjælp til strukturen, kravene og dokumenterne for at opfylde it-sikkerhedskravene

STANDARD+

Pakken er typisk til firmaet der helst ikke vil involveres i de kvartalsvise it-sikkerhedsopgaver der følger med livscyklussen. ITSG udfører årshjulet baseret på en risikovurdering

TILPASSET

For firmaet med individuelle behov tilpasses en løsning. Eksempelvis en STANDARD pakke + ½ årlig audit. Kombinér frit mellem ITSG services og få en tilpasset pris og service

FOKUS

Det rette fokus på jeres it-sikkerhed!

Vi rådgiver løbende, og hjælper de nødvendige steder, så I kan koncentrere jer om kerneforretningen

TRYGHED

I skal ikke være i tvivl om, hvad der skal gøres for at opfylde kravene til god it-sikkerhed eller, hvordan det gøres
Vi sørger for det!

OVERBLIK

Et godt overblik er fundamentet for at kunne lykkes! For hver periode giver vi et prioriteret overblik over anbefalede indsatsområder.
Overblik giver ro i maven!

FORSKELLEN I PAKKERNE

Både STANDARD- og STANDARD+ pakken følger vores anbefalinger baseret på et årshjul kombineret med best practice. Pakkerne er fleksible og kan blive justeret i forhold til, hvad der er mest nyttigt for jeres firma. Disse pakker er målrettet til små- og mellemstore virksomheder.

Den tilpassede pakke er 100% tilpasset jeres ønske. Det kan f.kes. være, at I ønsker at efterleve kravene i EU-persondataforordningen eller ISO27001. Eller måske ønsker I et ½ årligt sundhedstjek kombineret med it-kurser hvert kvartal. Der er utallige kombinationer! Vigtigst er det, at pakken skal give mening for jer!

standard

I har selv personale til at udføre de prioriterede nødvendige opgaver som ITSikkerhedsGruppen anbefaler. ITSikkerhedsGruppen assisterer og hjælper jer grundigt igennem perioderne

 

standard+

STANDARD+ pakken er ens med STANDARD pakken pånær, at her er det ITSikkerhedsGruppen der både prioriterer de nødvendige opgaver og udfører dem for jer

Tilpasset

Den tilpassede pakke er 100% individuel. Det kan være I har STANDARD pakken, men ønsker at ITSikkerhedsGruppen udfører enkelte dele. Eller det kan være I blot ønsker ½ årlige reviews af it-sikkerheden

 

1 PERIODE = 3 MÅNEDER

Hver periode bliver individuelt tilpasset jeres behov

INGEN BINDING

EFTER 1 PERIODE AFSLUTTES ABONNEMENTET AUTOMATISK

EKSEMPEL - STANDARD

Nedenfor ses et eksempel på 1. periode for et STANDARD abonnement for en ny kunde

I den første periode analyserer vi det nuværende it-sikkerhedsniveau gennem f.eks. interviews, et sundhedscheck eller workshops. Herefter lægger vi en risikobaseret plan for aktiviteterne i perioden, som er tilpasset jeres behov. Det er vigtigt at aktiviteterne er realistiske og giver jer et reelt løft i it-sikkerheden, -overblikket, -kontrollen og -styringen. Det kan f.eks. være at vi indleder med en workshop eller minikursus, hvor vi uddanner medarbejdere i it-sikkerhed, awareness-træning eller lignende. Andre aktiviteter i perioden kan være udarbejdelse af en it-politik, klassificering af data mv.

Aktiviteterne planlægges efter det der giver bedst mening for jer i situationen. Således er der ikke en one-size-fits-all løsning. Vi udarbejder individuelle aktiviteter som er tilpasset det nuværende it-sikkerhedsniveau, modenheden og behovet. 

Vi sørger for rådgivning og de rette skabeloner, så de kan udføres i perioden. Review er også en del af vores opgave.

Med et STANDARD abonnement udfører I aktiviteterne som vi anbefaler og vejleder i. 

Med et STANDARD+ abonnement står ITSG også for udførelsen.

FAQ

ABONNEMENTER

Ja. Det er vigtigt, at det er den rette løsning for dit firma. Derfor er det altid muligt at skifte til et andet abonnement uden yderligere omkostninger. 

STANDARD og STANDARD+ er typisk til små- og mellemstore virksomheder. Men i visse tilfælde kan de også dække store virksomheder. Det er en vurdering fra vores side. 

Det TILPASSEDE abonnement kan tilrettes alle virksomheder. Fra de helt små (stand-by, kvartals-review m.v.) opgaver til også at dække det komplette sikkerhedsansvar for store virksomheder. 

Ja. ITSikkerhedsGruppen er fagligt dygtige og erfarne. Vi ved hvad der skal til og, hvad der ikke er nødvendigt. Med andre ord skærer vi det unødvendige fra og leverer kerneydelsen. Til gavn for it-sikkerheden og jeres virksomhed. 

Nej. Den udgift kan I også spare. 

Vi arbejder hovedsageligt som et virtuelt team, men kan dog I visse tilfælde have behov for at møde fysisk op hos jer. Det kan være til møder, reviews, workshops m.v. 

Ja. Med mindre andet er aftalt, afslutter vi hver periode med feedback, anbefalinger og konklusioner. I bestemmer selv om abonnementet skal fortsætte 1 eller flere perioder. 

Ofte kan det dog give god mening at tegne flere perioder ad gangen, da det minimerer opstartstiden og effektiviserer produktiviteten med løbende perioder. Men det er op til jer at bestemme. Prisen er den samme. 

Ja, og medmindre det fjerner fokus fra vores kerneydelser eller tager for meget tid, så gør vi det GRATIS som en del af abonnementet. 

Det er et abonnement der kan tilpasses 100% efter jeres ønske. Der er næsten ingen begrænsninger for opgaverne. Fra de helt små- til de store individuelle opgaver. 

Eksempler på et TILPASSET abonnement kan være:

-> En DPO ordning, hvor vi rådgiver omkring GDPR. Kan f.eks. være en stand-by ordning

-> Overvågning og kontrol af endpoints

Muligheder er næsten uendelige og kan også kombineres med STANDARD og STANDARD+

 

STANDARD og STANDARD+ abonnementerne følger vores anbefalinger til prioriterede opgaver i kvartallet. Baseret på en individuel risikovurdering af jeres virksomhed og situation. 

Normalt skal man vente 1 år på at årshjulets opgaver er planlagte, implementeret og kontrolleret. Men da vores perioder afsluttes efter hvert kvartal (medmindre andet er aftalt), er vores pragmatiske løsninger brugbare med det samme. Vi planlægger, udfører, kontrollerer og laver korrigerende handlinger i hver eneste periode.

Det er effektivt og øger it-sikkerheden med det samme!